Wielkanocne życzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły - 20 IV 2011r.