Wycieczka nauczycieli, innych pracowników i przyjaciół szkoły do Wilna, Trok i Kowna - 25 - 27 IV 2008r.(część II)


Autorem wielu zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka.