Nasi wolontariusze w studio 5 i przed siedzib± Telewizji Polskiej na Woronicza - 13 I 2013r.