XV FINAŁ WO¦P W KAŁUSZYNIE


Występy przedszkolaków


Występy uczniów naszej szkoły cz.1


Występy uczniów naszej szkoły cz.2


Występy orkiestry dętej z Kałuszyna i zaproszonych zespołów


Licytacje


Nauczyciele naszej szkoły w akcji - cz.1


Nauczyciele naszej szkoły w akcji - cz.2


Wolontariusze z Kałuszyna w telewizji


Liczenie pieniędzy