Warsztaty twórczo¶ci ludowej "Wycinanki" w ramach realizacji projektu POKL "Działania kulturalno - artystyczne zespołów amatorskich drog± do integracji ¶rodowiska" prowadzone przez p. Małgorzatę Belkiewicz - 8 XII 2010r.