V Dzień Kultury Żydowskiej - 27 V 2013r. (część III) - Impreza współfinansowana przez Powiat Miński


Autorem zdjęć na stronie jest pan Paweł Chabiera.