V Dzień Kultury Żydowskiej - 27 V 2013r. (część I) -Impreza współfinansowana przez Powiat Miński


Autorem zdjęć na stronie jest pan Paweł Chabiera.