Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie